Sponsored Link

ชื่อ : โยคะ รูม(Yoga Room )
ที่อยู่ : อยู่ในพื้นที่ เชียงใหม่ 89 พลาซ่า ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
จุดสนใจ : ครูผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์ เน้นให้ผู้ที่มาฝึกฝนโยคะ ได้รับความแข็งแรงทางร่างกาย ควบคู่ไปกับ ความสมดุลทางจิตใจ
เบอร์โทร : 095-452-5757

Sponsored Link