Sponsored Link

12804362_1158448660841373_735648543_n

ชื่อ : วัดพระบาทปู่ผาแดง
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านทุ่งทอง ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
จุดสนใจ :วัดพระบาทปู่ผาแดงแห่งนี้ ที่มีลักษณะเป็นผาหินสูงชัน ประกอบกับเจดีย์สีทองที่สร้างอยู่บนภูเขาสูง ณ จุดสูงสุดของเจดีย์มีรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ มีทัศนียภาพที่งดงามมาก มองเห็นเจดีย์สีขาวบนยอดเขาหลายองค์
เบอร์โทร : 053248604, 053248607, 053302500

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (วัดพระบาทปู่ผาแดง) หรือชื่อที่ชาวบ้านนิยมเรียกกัน คือ “ดอยปู่ยักษ์ หรือ ดอยพระบาทปู่ผาแดง หรือ ดอยแห่งความอัศจรรย์” ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชัน โดยสูงจากระดับน้ำทะเล 815 เมตร อยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท บ้านทุ่งทอง ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

พื้นที่ของ ดอยพระบาทปู่ผาแดง เชื่อกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เพราะในอดีตมีชาวบ้านค้นพบว่า ได้มีพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจารึกไว้บนแผ่นหินขนาดใหญ่ นอกจากนี้ พื้นบริเวณวัดแห่งนี้ ยังมีถ้ำหลายแห่ง เช่น ถ้ำผาสวรรค์ ปล่องลมมหัศจรรย์ มีลายหินงาม เตาหินปูนแบบโบราณ และบริเวณเดียวกันยังมีเมืองโบราณ เรียกว่า “เมืองวิเชตนคร” อยู่บริเวณใกล้เคียง

ในอดีต เมื่อก่อนประชาชนที่มีความศรัทธาในรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ ต่างเดินขึ้นเขาไปสักการะรอยพระพุทธบาทด้วยความยากลำบาก ต่อมาเมื่อมีประชาชนเดินทางมามากขึ้น ประกอบกับมีวาระพิเศษ คือ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบรมราชสมภพครบ 200 ปี ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ทางคณะสงฆ์จึงได้มีมติให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ แด่พระองค์ท่าน 2 แห่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ท่าน ที่มีต่อปวงชนชาวไทย คือ วัดพระมหาธาตุ ที่กรุงเทพมหานคร และวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ แห่งนี้

Sponsored Link

จุดสนใจ

lampang3

ระหว่างทางขึ้นไปยอดดอยพระบาทนั้น จะมีจุดชมวิวให้แวะพักแวะชมวิวสวยๆ ถ้ามองลงไปข้างล่าง จะเห็นวิวของตัวอำเภอเมืองปาน บ้านเรือน และทุ่งนากว้างไกล แบบ 360 องศาเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังได้เห็นลำน้ำแม่สอย ลำน้ำแม่มอญ และลำน้ำแม่วัง ขนานไปกับท้องนาเขียวขจี เห็นภูเขาดอยปู่ยักษ์ทอดแนวยาวไปตามเส้นขอบฟ้า

เมื่อคุณได้เดินขึ้นไปถึงยอดของดอย คุณจะเห็นวิวทิวทัศน์ของที่นี่ที่มีความงดงามมาก อากาศที่แสนจะบริสุทธิ์ และไปกราบสักการะ ‘รอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์’ ซึ่งประดิษฐานอยู่บนจุดสูงสุดของเจดีย์สีทอง นอกจากนี้ยังจะมองเห็นเป็นผาหินสูงชัน ที่สร้างอยู่บนภูเขาสูง และเจดีย์สีขาวหลายองค์อีกด้วย ถึงจะเหนื่อยตอนขึ้นดอยแต่ก็คุ้มค่าที่ได้มาเที่ยว ได้รับทั้งบรรยายที่ดีที่คุณไม่เคยเห็นและได้ทั้งบุญกลับบ้านไปอีกด้วย


lampang6

Sponsored Link