Sponsored Link

เดือดร้อนหนักมาก!!! วัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม) อยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากสระเก็บน้ำของทางวัดแห้งมาก ทำให้ปลาตายเหม็นเน่าไปหมด จึงอยากขอให้ผู้ที่มีจิตกุศลช่วยนำไปเลี้ยงหรือนำไปปล่อยสำหรับใครที่มีพื้นที่ ตอนนี้ได้มีการขนย้ายปลาไปที่อื่นบ้างแล้ว แต่เนื่องจากปลามีจำนวนมากจึงไม่สามารถขนย้ายไปหมดได้ จึงใคร่ขอให้ช่วยบอกต่อกันด้วย

Sponsored Link

ขอขอบคุณที่มา http://www.cm108.com/bbb/topic

Sponsored Link