Sponsored Link

ชื่อ : วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)
ที่อยู่ : เลขที่ 135 หมู่ 10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
จุดสนใจ : มีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ มีหอปริศนาธรรมที่ภายในมีภาพปริศนาธรรมหรือสุภาษิตบนฝาผนัง
เวลาเปิด-ปิด : 08.00 – 17.00 น.

Sponsored Link