Sponsored Link

ชื่อ : วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม
ที่อยู่ : เลขที่ 109 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จุดสนใจ : พระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
เวลาเปิด-ปิด : 08.00 – 17.00 น.


ขอขอบคุณที่มาข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Sponsored Link