Sponsored Link

ชื่อ : วัดศรีสุพรรณ
ที่อยู่ : ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่
จุดสนใจ : อุโบสถเงินหลังแรกของโลก
เบอร์โทร : 0 5320 0332
เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.


ขอขอบคุณที่มาข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Sponsored Link