Sponsored Link

ชื่อ : วัดแสนฝาง
ที่อยู่ : เลขที่ 188 ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จุดสนใจ : วัดเจดีย์ทรงพม่ารอบเมืองเชียงใหม่ ทรงระฆังคว่ำคล้ายชเวดากองย่อส่วน
เวลาเปิด-ปิด : 08.00 – 17.00 น.


ขอขอบคุณที่มาข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Sponsored Link