Sponsored Link

ชื่อ : วัดพระสิงห์วรวิหาร
ที่อยู่ : ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จุดสนใจ : สักการะพระพุทธสิหิงค์ ชมซุ้มประตูโขง และจิตรกรรมฝาผนัง
หมายเหตุ : ไม่ควรใช้แฟลช ในถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนัง

Sponsored Link