Sponsored Link

ชื่อ : วัดกู่คำ
ที่อยู่ : หมู่ ๑ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
จุดสนใจ : วัดกู่คำ มีเจดีย์เหลี่ยม สร้างก่ออิฐฉาบปูนขาว ล้อมรอบด้วยขอบเขตกำแพงแก้วทั้ง ๔ ด้าน
เบอร์โทร : 053-140322

Sponsored Link