Sponsored Link

ชื่อ : วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
ที่อยู่ : เลขที่ 103 ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จุดสนใจ : พระธาตุเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่
เวลาเปิด-ปิด : 08.00 – 17.00 น.

Sponsored Link