Sponsored Link

ชื่อ : วัดช้างค้ำ
ที่อยู่ : หมู่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
จุดสนใจ : วัดช้างค้ำ มีซากและร่องรอย เวียงกุมกามที่ล่มสลายลงเพราะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่
เบอร์โทร : 053-140322

Sponsored Link