Sponsored Link

ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ ทางเหนือเราเรียกว่า ประเพณี”เตียวขึ้นดอยสุเทพ” จะจัดขึ้นทุกปีในคืนวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ก่อนวันวิสาขบูชา เรื่อยไปจนถึงเช้าของวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นประเพณีที่ชาวเชียงใหม่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวเชียงใหม่ เป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นเอกลักษณ์พิเศษของชาวล้านนา

โดยในวันงานนั้นจะมีลูกหลานชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั่วทุกสารทิศ มาร่วมเดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพกันอย่างล้นหลาม ประกอบด้วยขบวนพระภิกษุสงฆ์และขบวนจากตัวแทนหมู่บ้าน บริษัท ห้างร้าน องค์กรต่างๆ รวมถึงบรรดานักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ฯลฯ จะเริ่มเดินขึ้นดอยสุเทพกันตั้งแต่ตอนเย็นของวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 เริ่มต้นเดินจากหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ และผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยผู้สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพ ต้องแวะสักการะอนุสาวรีย์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ก่อน จากนั้นก็เดินตามถนนไปเรื่อยๆ ตามเนินเขาจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ระยะทางโดยประมาณ 14 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางเดินขึ้นดอยสุเทพ จะมีจุดบริการทั้งหมด 10 จุด ซึ่งแต่ละจุดก็มาจากแรงศรัทธาของลูกหลานชาวเชียงใหม่ มีทั้งบริษัทห้างร้าน วัดต่างๆ รวมถึงหน่วยงานราชการ ได้จัดจุดบริการเพื่อร่วมศรัทธาอันแรงกล้า ซึ่งแต่ละจุดก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ไว้คอยบริการแจกให้กับผู้ที่ร่วมเดินขึ้นดอยสุเทพแบบไม่คิดเงิน อีกทั้งยังจัดซุ้มพระประจำวันเกิด เพื่อให้ผู้ที่ร่วมเดินได้ทำการสรงน้ำพระประจำวันเกิดอีกด้วย

หลายคนอาจจะสงสัยว่า?”ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ”นั้นมีความเป็นมาอย่างไร วันนี้เราจะมาบอกกล่าวกันจร้า

doi-su-thep-walk2

เส้นทางเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพในอดีต

ประวัติความเป็นมาของประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ

เชื่อกันว่ามีการเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การเกิดปาฏิหาริย์ที่องค์พระบรมสารีริกธาตุที่วัดสวนดอก แยกออกเป็น 2 องค์ ทำให้กษัตริย์ผู้ครองราชย์สมัยนั้น ซึ่งก็คือ พระเจ้ากือนา ทรงคิดหาสถานที่ที่จะสร้างวัดขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอีกองค์หนึ่ง ได้ทรงทำการเสี่ยงทายในวันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือน 6 ของปีนั้น ทรงอธิษฐานเสี่ยงช้างมงคล ถ้าช้างไปหยุด ณ จุดใด ก็จะใช้สถานที่นั้นเป็นที่สร้างวัดเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ช้างเสี่ยงทายเริ่มออกเดินจากวัดสวนดอก มุ่งหน้าขึ้นสู่ดอยสุเทพไปจนถึงยอดชั้นที่ 1 ชื่อดอยหมากขนุนหรือดอยช้างนูน และขึ้นต่อไปถึงยอดชั้นที่ 2 ชื่อดอยสนามยอดหรือดอยสามยอด ระหว่างทางช้างได้หยุดพัก พระเจ้ากือนาจึงโปรดให้สร้างวัดขึ้น ณ จุดที่ช้างพัก ปัจจุบันคือ วัดผาลาด เมื่อช้างหายเหนื่อยก็ลุกเดินต่อมุ่งหน้าไปจนถึงชั้นที่ 3 ชื่อว่า ดอยสุเทพ ซึ่งขณะนั้นมีฤาษีวาสุเทพนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำ ช้างก็ไปหยุดและตายที่นั่น พระเจ้ากือนาจึงทรงให้สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพขึ้นตรงจุดนั้นและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ ในปัจจุบันมีการปั้นรูปช้างอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วย

Sponsored Link

จากเส้นทางที่ช้างเสี่ยงทายเดินจากวัดสวนดอกไปเรื่อยๆ จนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้น ทำให้เกิดเส้นทางที่เรียกว่า ด่านช้าง หลังจากที่สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพเสร็จแล้ว พระเจ้ากือนาก็ทรงใช้เส้นทางดังกล่าวนี้เดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ จนกลายมาเป็นประเพณีเดินขึ้นนมัสการพระธาตุดอยสุเทพสืบต่อกันมาเรื่อยๆ ด้วยความเชื่อที่ว่าจะทำบุญให้ได้กุศลแรงจะต้องเดินขึ้นไปทำบุญที่วัด

ต่อมาจุดเปลี่ยนแปลงของประเพณีเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 เมื่อพระครูบาศรีวิชัยร่วมกับชาวล้านนาสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ เพราะเส้นทางเดิมที่ใช้เดินขึ้นดอยระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ลักษณะเป็นทางเดินเท้าทั้งสูงชันและคับแคบ ดังนั้นเมื่อเดินทางไปก็จะต้องพักแรมอยู่นมัสการอบรมสมโภชเป็นเวลาหลายวันถึงจะเดินทางกลับบ้านได้ เส้นทางที่ครูบาศรีวิชัยสร้างขึ้นนั้น ได้ชื่อว่า ถนนศรีวิชัย ซึ่งในตอนแรกที่ทำถนนเป็นถนนดินลูกรังต่อมามีการปรับปรุงเป็นถนนลาดยางในปี พ.ศ.2524 เมื่อพระธาตุดอยสุเทพเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ

ตามเส้นทางถนนศรีวิชัยไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ พระครูบาศรีวิชัยและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นอีก 3 วัด คือ วัดโสดาบรรณ ปัจจุบันคือวัดศรีโสดา วัดสกินาคามี ปัจจุบันคือวัดผาลาด และวัดอนาคามี โดยวัดอนาคามีในปัจจุบันได้กลายเป็นวัดร้าง พระครูบาศรีวิชัย ได้เปรียบการเดินทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพไว้ว่าเป็นเสมือนการเดินทางไปสู่การ ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้า โดยเปรียบเทียบวัดพระธาตุดอยสุเทพ คือวัดอรหันต์ ลักษณะการเดินทางจะเดินด้วยเท้า ถือประทีป ธูปเทียน เป็นริ้วขบวนประกอบด้วย พระสงฆ์เดินนำหน้าสวดมนต์และประชาชนทั้งหลายเดินตามหลัง โดยเริ่มขบวน ณ วัดศรีโสดาและนมัสการวัดสกินาคามี และวัดอนาคามี และเดินทางขึ้นไปนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพ หลังจากนั้นก็บำเพ็ญศีลวิปัสสนา ทำบุญตักบาตรในเช้าวันรุ่งขึ้น แล้วจึงเดินทางกลับ จึงถือว่าได้อานิสงส์แรงและได้บุญมาก

ประเพณีการเดินขึ้นดอยในยุคหลังครูบาศรีวิชัยนำสร้างถนนขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ นอกจากจะเป็นการเดินขึ้นไปปฏิบัติธรรม สักการะองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพแล้ว ยังเป็นการรำลึกถึงพระคุณแห่งครูบาศรีวิชัย ที่ได้เป็นผู้นำในการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพนี้อีกด้วย

doi-su-thep-walk-3

สำหรับปี พ.ศ. 2559 นี้ วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงใคร่ขอเรียนเชิญลูกหลานชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ร่วม “ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ” มาร่วมทำบุญกันนักๆเน้อจ้าว ติดต่อสอบถามโทร 053-248-604, 053-248-607, 053-302-500

ขอขอบคุณที่มา http://thai.tourismthailand.org
ขอขอบคุณที่มา https://www.facebook.com/notes/noomyai-mashin/
ขอขอบคุณรูปภาพ Salid Salidnoi‎

Sponsored Link