Sponsored Link

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญงานประเพณีสรงน้ำธาตุและทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศแด่ ครูบาอิ่นแก้ว อนิญชโน ณ วัดวาลุการาม(ป่าแงะ) ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.39 น.

Sponsored Link

ขอขอบคุณที่มา วัดวาลุการาม – ป่าแงะ

Sponsored Link