Sponsored Link

ชื่อ : วีทีแหนมเนือง
ที่อยู่ : 49/9 ถ.เชียงใหม่ – ลำพูน (ติดภัตตาคารศรีประกาศ) ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
เมนู : อาหารเวียดนาม
จุดสนใจ : อาหารสดสะอาด เมนูแนะนำคือ แหนมเนือง กุ้งพันอ้อย
เบอร์โทร : 053-266111, 053-266780 – 2, 053-246433 – 5
เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 10:30 – 21:00 น.

Sponsored Link