Sponsored Link

ชื่อ : เวียงพิงค์ นวดไทย
ที่อยู่ : 8/11 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200 (อยู่ในโรงแรมใบหยก)
บริการ : นวดแผนไทย/นวดเท้า/นวดน้ำมัน
เบอร์โทร : 095-747-0790
เวลาเปิด-ปิด : 10:00–22:00 น.

Sponsored Link