Sponsored Link

ภาษาคำเมือง(1)

คำกล่าวทักทาย

“สวัสดี”

ผู้หญิง – สวัสดีเจ้า
ผู้ชาย  – สวัสดีครับ
ตอบตกลง / ตอบปฏิเสธ 

การตอบตกลงสามารถใช้ได้เหมือนคำภาษาไทยทั่งไป “ได้” หรือพูดอีกแบบว่า “ได้ก่ะ” ส่วนการตอบปฏิเสธคำว่า “ไม่” คนเชียงใหม่นิยมใช้คำว่า “บ่ะ” นำหน้า

คำตอบตกลง เช่น
ได้ – ได้เจ้า/ครับ หรือ ได้ก่ะเจ้า/ครับ

คำที่ต้องการปฏิเสธ เช่น
ไม่ได้ – บ่ะได้ เจ้า/ครับ
ไม่เอา – บ่ะเอา เจ้า/ครับ
ไม่กิน – บ่ะกิ๋น เจ้า/ครับ
ไม่เป็นไร – บ่ะเป๋นหยั๋ง เจ้า/ครับ

**สำหรับผู้หญิงสามารถเติมคำว่า “เจ้า” ลงท้ายในคำพูด จะช่วยให้ดูสุภาพและเป็นมิตรขึ้น
และสำหรับผู้ชายอย่าลืมพูดคำลงท้ายว่า “ครับ” เช่นเดียวกับภาษาไทย ช่วยให้ดูสุภาพ

การถาม และต่อรองราคา 

Sponsored Link

ชิ้นนี้เท่าไหร่ครับ/คะ ? – อันนี้เต้าใดเจ้า/ครับ ?
ราคาหนึ่งพันบาท ครับ/ค่ะ – ราคาหนึ่งปันเจ้า/ครับ
มีแบบอื่นอีกไหมครับ/ค่ะ ? – มีอย่างอื่นแหมก่อเจ้า/ครับ ?
แพงจังครับ/ค่ะ – แปงเน้อครับ/เจ้า
ลดราคาหน่อยได้ไหมครับ/คะ ? – ลดหน่อยได้ก่อเจ้า/ครับ ?
ไว้มาใหม่แล้วกันครับ/ค่ะ – อั้นเดียวมาใหม่เจ้า/ครับ ?

กล่าวขอบคุณ และขอโทษ

ขอบคุณ – ยินดีเจ้า/ครับ
ขอบคุณมาก – ยินดีจ้าดนักเจ้า/ครับ
ขอโทษ หรือขออภัย  – สูมาเต๊อะเจ้า/ครับ

คำเมืองทั่วไปในชีวิตประจำวัน

จริงๆ – แต๊ๆ
ไม่จริง – บ่ะแต๊/บ่ะไจ้
จริงเหรอ – แต๊ก๊ะ / แต๊กา
จริงๆนะ – แต๊ๆนา / แต๊ๆ
โกหก – ขี้จุ๊
หลายสิ่ง หลายอย่าง – ซ๊ะป๊ะ ซะเป้ด
สนุก – ม่วน
ไม่สนุก – บ่ะม่วน

 


 

ภาษาคำเมือง(1) เรียกกันอีกแบบว่า ภาษาถิ่นเหนือ หรือภาษาถิ่นพายัพ ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคเหนือตอนบนมักจะพูดกันมากในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ลำปาง น่าน ลำพูน ตาก แพร่  เป็นต้น

Sponsored Link