Sponsored Link

ชื่อ : นวดไทย อ.สมหวัง
ที่อยู่ : ถนนเชียงใหม่แลนด์ ตำบลช้างคลาน เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
บริการ : นวดแผนไทย/นวดเท้า/นวดน้ำมัน
เบอร์โทร : 053271729, 0817542748
เวลาเปิด-ปิด : 10:00–21:00 น.

Sponsored Link