Sponsored Link

ชื่อ : ตะวันแดง มหาซน เชียงใหม่
ที่อยู่ : นิมมานเหมินทร์ซอย 6 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200
เมนู : เครื่องดื่ม/อาหาร
จุดสนใจ : มีการแสดงโชว์ต่างๆ มีเครื่องดื่มและอาหารไว้บริการมากมาย
เบอร์โทร : 053-400-801-2, 053-400-804
เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน : 18:00 – 01:00 น.

Sponsored Link