Sponsored Link

ชื่อ : คลินิกสวนดอก ทันตแพทย์สุวิทย์
ที่อยู่ : 177 ถนน สุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200 (ตรงข้ามกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
บริการ : ทำฟัน/ถอนฟัน
เบอร์โทร : 085 328 0410
เวลาเปิด-ปิด : ทำการทุกวัน เวลา 09:00-20:00 น.

Sponsored Link