Sponsored Link

ชื่อ : สวนดอกปาร์ค (Suandok Park)
ที่อยู่ : ตำบล สุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ (ติดกับ โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่)
บริการ : ศูนย์รวมการบริการครบวงจร ชั้น10 เปิดบริการห้องพัก ชั้นถัดลงมาบนทำเป็นที่จอดรถ ส่วนชั้นล่างทำเป็นรูปแบบช้อปปิ้งมอลล์ มีทั้ง Tops supermarket,Salad Terrace ,Café Amazon,Black Canyon เป็นต้น
เบอร์โทร : –
เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

Sponsored Link