Sponsored Link

ชื่อ : Star Avenue โครงการ 1
ที่อยู่ : ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000 (ใกล้กับโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย)
บริการ : The real Lifestyle mall ศูนย์รวมการอำนวยความสะดวกในเชียงใหม่
เบอร์โทร : 053-30-70-70, 053-30-70-80, 053-30-7090 Fax : 053-30-70-71

Sponsored Link