Sponsored Link

ชื่อ : sop moei arts
ที่อยู่ : 150/10 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
สินค้า : สินค้าทำจากผ้าไหม เช่น กระเป๋า หมอน เป็นต้น และยังมีสินค้าที่ทำเป็นเครื่องจักรสานต่างๆ
เบอร์โทร : 053 306 123

Sponsored Link