Sponsored Link

ชื่อ : Sip bar
ที่อยู่ : ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ 50300
เมนู : เครื่องดื่ม
จุดสนใจ : เครื่องดื่มมากมาย บรรยากาศสนุกสนาน เพลงเพราะ

Sponsored Link