Sponsored Link

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่งปกติ เมื่อชำระเงินผ่านบัตรเดบิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ราคาพิเศษเพียง 99 บาท ที่โรงภาพยนตร์ระบบปกติในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เท่านั้น สงวนสิทธิ์ 2 สิทธิ/บัตร/เดือน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 59

Sponsored Link

o จำกัดสิทธิจำนวนบัตรชมภาพยนตร์ราคา 99 บาท จำนวนสิทธิพิเศษ 3,000 ที่นั่ง / รวมทุกโรงภาพยนต์ / เดือน
o กรณีลูกค้าต้องการอัพเกรดเป็นที่นั่ง Honeymoon หรือระบบ 3D, Atmos สามารถใช้สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยลูกค้าต้องชำระราคาบัตรชมภาพยนตร์เพิ่มจากราคาที่นั่งปกติเอง
o สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
o ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารฯ และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ได้
o ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย ธนาคารฯ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดจากการให้บริการใดๆ ทั้งสิ้น
o ธนาคารฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ สื่ออื่น ๆ ของธนาคาร

ขอบคุณข้อมูล http://www.projamm.com

Sponsored Link