Sponsored Link

ชื่อ : ศาลาลานนา เชียงใหม่ (sala lanna boutique hotel)
ที่อยู่ : 49 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
จุดสนใจ : มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ติดริมน้ำปิง เห็นวิวสวยงาม
เบอร์โทร : 053 242 588

Sponsored Link