Sponsored Link

ชื่อ : เอส แอนด์ พี (S&P) สาขามณีนพรัตน์
ที่อยู่ : ถนนมณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 (ติดกับ dtac center สาขามณีนพรัตน์ เชียงใหม่)
เมนู : เบเกอรี่/อาหาร
จุดสนใจ : อาหารหลากหลายเมนู รสชาติอร่อย ร้านสะอาด
เบอร์โทร : 053-213-588,0-2785 4000,0-2785 4040
เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 07:00 – 21:00

Sponsored Link