Sponsored Link

Thai Lion Air จัดโปรโมชั่น “Rainy Good Price” เส้นทางในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น 425 บาท เปิดจองวันนี้ – 10 มิ.ย. 59 เดินทาง 6 มิ.ย. – 30 ก.ย. 59

จองด่วนที่ http://www.lionairthai.com/
หรือสำรองที่นั่ง โทร 02 529 9999
หรือ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Thailionair)

ฟรี! เลือกที่นั่ง
ฟรี! อาหารว่างบนเครื่องทุกเที่ยวบิน
ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่อง 7 กก.
ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 15 กก.
(สำหรับเส้นทางในประเทศ)
ฟรี! น้ำหนักอุปกรณ์กีฬา 15 กก.

Sponsored Link

**ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน อาจไม่มีในบางเที่ยวบิน สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

thai lion air pro

ขอบคุณที่มา http://www.projamm.com

Sponsored Link