Sponsored Link

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ทางสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับขวัญสมาชิกใหม่ “ลูกค่า 5 สี” (Pygathrix nemaeus) 1 ตัว ซึ่งเกิดตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2559 เกิดจาก “พ่อกินเจ” อายุ 5 ปี 6 เดือน และ “แม่งาม” อายุ 7 ปี 2 เดือน มีสุขภาพแข็งแรงดี แถมน่ารักอีกด้วย ณ ตอนนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีค่าง5สีทั้งหมด 5 ตัว มีตัวผู้ 3 ตัวและตัวเมีย 2 ตัว

Sponsored Link

“ลูกค่าง 5 สี” ขึ้้นชื่อว่าเป็นค่างที่มีความสวยที่สุดในโลก และใกล้สูญพันธุ์ เลี้ยงลูกด้วยนม มีสีสันต่างๆ 5 สี หางและก้นสีขาว ผิวหน้าสีเหลือง หน้าแข้งสีแดง ชอบกินดอกไม้ ยอดอ่อนใบไม้ แมลง และผลไม้บางชนิดด้วย

สามารถเข้าไปชมความน่ารักของเจ้า “ค่าง 5 สี” ได้ โทรสอบถามที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร โทร. 053-920000, 053-999000

ขอขอบคุณที่มา http://www.chiangmainews.co.th

Sponsored Link