Sponsored Link

พื้นที่การปิดน้ำใน จ.เชียงใหม่

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ประกาศเรื่อง จะปิดน้ำเพื่อประสานท่อเมน ตั้งแต่ถนนวังสิงห์คำฝั่งตรงข้ามแขวงนครพิงค์ถึงเจดีย์ขาว ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 20.00 น. – 06.00 น.

pwa1

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

จะทำการประสานท่อเมนเก่ากับท่อเมนใหม่ ให้กับ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน) โครงการดิอามองต์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จะปิดน้ำประปาตั้งแต่เวลา 21.00 น. – 06.00 น.

Sponsored Link

pwa2

สอบถามรายละเอียด

โทร 053-233479-80 ต่อ 116,092-2245470

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอบคุณข้อมูล http://www.cm108.com/

Sponsored Link