Sponsored Link

ชื่อ : ปันนา เรสซิเด้น (Punna Residence)
ที่อยู่ : 30 ถ.นิมมานเหมินท์ ซอย 6 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 (ตรงข้ามกับ นิมมานา คอนโดมิเนียม)
จุดสนใจ : อยู่ใจกลางนิมมานเหมินท์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
เบอร์โทร : 0-5340-0808

Sponsored Link