Sponsored Link

ชื่อ : พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่
ที่อยู่ : 192-193 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
จุดสนใจ : เป็นศูนย์การค้ารูปแบบยุโรปสัญชาติเนเธอร์แลนด์แห่งแรกในเอเชีย รูปลักษณ์ใหม่ ทันสมัยสไตล์รีสอร์ทแห่งแรกในเมืองไทย
เบอร์โทร : 053 107 888
เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 11.00 – 21.00 น.

Sponsored Link