Sponsored Link

ชื่อ : ร้านภูฟ้า
ที่อยู่ : ห้อง 103 โครงการแคนทารี เทอเรซ เลขที่ 44/1 ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 12 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สินค้า : ผลิตภัณฑ์ภาพวาดจากฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ปีวอก 2559 ,ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บและแปรรูป,งานฝีมือและหัตถกรรม และ อาหารและเครื่องดื่ม
เบอร์โทร : 053-289-309
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน : จันทร์-เสาร์ (ปิดวันอาทิตย์) 07.00-20.00 น.

Sponsored Link