Sponsored Link

สภาพแม่น้ำปิง เมื่อเวลา 15:15 น. วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 จาก นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ช่วงท้ายประตูระบายน้ำ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ แม่น้ำปิงแห้งแล้งมาก!!

Sponsored Link


ขอขอบคุณรูปภาพ http://www.chiangmainews.co.th

Sponsored Link