Sponsored Link

ชื่อ : ปิง ริเวอร์ เฮาส์ (Ping River House)
ที่อยู่ : 181/2 ถนน เจริญราษฏร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
จุดสนใจ : การเดินทางสะดวก อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ ใกล้ตลาดวโรรส ไนท์บาร์ซ่า
เบอร์โทร : 058-7205851 หรือ 053247470

Sponsored Link