Sponsored Link

ชื่อ : เดอะ แปซิฟิค คูล ชิค
ที่อยู่ : 16 ถนนหัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
จุดสนใจ :บรรยายกาศดี อยู่ติดถนน อยู่ตรงข้ามวัดสันติธรรม
เบอร์โทร : 053404515

Sponsored Link