Sponsored Link

ช่วงนี้ย่างเข้าสู่หน้าฝน ชาวนาต่างเริ่มทยอยไถนาเพื่อเตรียมปลูกข้าว บางคนใช้วัวควายไถนา บางคนใช้รถไถ แต่ที่เรามักไม่ค่อยได้เห็นกัน คือ ชาวปกาญอ(กะเหรี่ยง) จะเอาช้างมาไถนา ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็นที่แปลกตาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก ช่วยดึงให้นักท่องเที่ยวมาพบเจอกันสิ่งแปลกใหม่ อะเมซิ่งไทยแลนด์นั่นเอง

Sponsored Link

ขอขอบคุณที่มา http://www.chiangmainews.co.th/

Sponsored Link