Sponsored Link

เพียงแสดง Boarding Pass สายการบินนกแอร์รับสิทธิพิเศษทันที ส่วนลด 10 % กับร้านค้าในเชียงใหม่ที่ร่วมรายการ
เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ
– สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับ Boarding Pass ที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันเดินทางที่ระบุบน Boarding Pass
– Boarding pass ของสายการบินนกแอร์ สามารถใช้รับสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการได้ทุกวัน
– ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
– เพื่อใช้สิทธิ์ผู้โดยสารจะต้องโชว์ Boarding pass ของสายการบินนกแอร์ก่อนใช้บริการ หากเป็น Boarding pass อิเลคโทรนิค ลูกค้าจะต้องโชว์หลักฐาน อาทิ อีเมลยืนยันการเดินทาง เป็นต้น
– Boarding pass 1 ใบ สามารถสิทธิ์ได้ 1 ครั้ง / ร้านค้าที่ร่วมรายการ
– เงื่อนไขการใช้เป็นไปตามที่ร้านค้าผู้ให้บริการและตามที่สายการบินกำหนด
– รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้
– สายการบินนกแอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการของร้านค้าผู้ให้บริการ กรณีที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
– สายการบินนกแอร์และร้านค้าผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของสายการบินนกแอร์และร้านค้าผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

Sponsored Link

ขอขอบคุณที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nokair.com/content/th/nokprivilege/Restaurant.aspx

Sponsored Link