Sponsored Link

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักท่องเที่ยวและผู้ค้าเขตผ่อนผันไนท์บาซาร์, ถนนคนเดิน(วันเสาร์)ถนนวัวลาย,ถนนคนเดิน(วันอาทิตย์) มีคำสั่งอนุญาติให้มีการจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติ แต่ผู้ค้าทุกคนต้องใส่ชุดดำ ห้ามมีการแสดง,กิจรรรมหรือเปิดเพลงใดๆทั้งสิ้นทั้งในเขตผ่อนผันไนท์บาซาร์,ถนนคนเดิน(วันเสาร์)ถนนวัวลาย , ถนนคนเดิน(วันอาทิตย์) ลง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2559

Sponsored Link

ขอบคุณที่มา สำนักงานเทศกิจ เทศบาลนครเชียงใหม่
เรียบเรียงโดย YUDYMOVEE

Sponsored Link