Sponsored Link

สำนักงานเทศกิจ เทศบาลนครเชียงใหม่ ฝากประชาสัมพันธ์แจ้งถึงนักท่องเที่ยวและผู้ที่จำหน่ายสินค้า ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

-ถนนคนเดินวันเสาร์(วัวลาย)
-ถนนคนเดินวันอาทิตย์(ราชดำเนิน)
-ไนท์บาซ่า
-งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่

Sponsored Link

ขอความร่วมมือหยุดจำหน่ายสินค้าและกิจกรรมรื่นเริง,การแสดง โดยไม่มีกำหนดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงแจ้งให้ทราบจึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ลง ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559

ขอบคุณที่มา สำนักงานเทศกิจ เทศบาลนครเชียงใหม่
เรียบเรียงโดย YUDYMOVEE

Sponsored Link