Sponsored Link

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและภาคเอกชน ได้เปิดงานการใช้เส้นทางเดินรถเมล์ปรับอากาศ สาย ปอ.10 จำนวน 21 ที่นั่งเริ่มต้นจากหมู่บ้านขวัญเวียง อำเภอหางดง เข้าไปยังรอบตัวเมืองเชียงใหม่ โดยจะผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ห้างสรรพสินค้า เส้นทางรอบคูเมือง ตลาดวโรรส ผ่านถนนช้างคลาน ถนนศรีดอนไชย ตลาดประตูเชียงใหม่ ไปวนท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และถนนสายเชียงใหม่-หางดง กลับหมู่บ้านขวัญเวียง โดยตลอดเส้นทางคิดค่าบริการ 20 บาทเท่านั้น ส่วนนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบและพระสงฆ์ คิดค่าบริการ 15 บาท รถจะออกทุกๆ 10 นาที ณ ตอนนี้มีรถให้บริการ 8 คัน ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.30 น. จนถึง 22.00 น.ทุกวัน

Sponsored Link

การจัดรถเมล์ปรับอากาศในครั้งนี้ หวังช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ลดมลพิษ และอยากให้ประชาชนหันมาใช้รถสาธารณะแทนรถส่วนตัว หากวันข้างหน้าประชาชนให้ความสนใจใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ก็จะเพิ่มเที่ยวรถอีกโดยจะออกทุก 5 นาที ยังไงก็ให้คนเชียงใหม่ไปลองใช้บริการกันดูนะค่ะ

ขอขอบคุณที่มา http://www.tnamcot.com/content/452850

Sponsored Link