Sponsored Link

เมื่อคืนวันที่ 2 พ.ย. 59 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนชาวเชียงใหม่กว่า 35,000 คน ร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

Sponsored Link

news-cm1

บรรยากาศก่อนเริ่มพิธี

news-cm2

เตรียมความพร้อม ก่อนเริ่มพิธี

news-cm3

ประชาชนต่างมาร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัย

news-cm4

ประชาชนมารอ เพื่อร่วม พิธีจุดเทียนถวายอาลัย

news-cm5

บรรยากาศก่อนเริ่มพิธี ช่วงเย็น

news-cm6

เริ่ม พิธีจุดเทียนถวายอาลัย

news-cm8

เริ่ม พิธีจุดเทียนถวายอาลัย ในหลวง ร.๙ จ.เชียงใหม่

news-cm9

ประชาชนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

news-cm10

ประชาชนร่วมจุดเทียนถวายอาลัย ในหลวง ร.๙

news-cm11

บรรยากาศโดยรอบสว่างไสวไปด้วยแสงเทียน

news-cm13

แสงเทียนสว่างไสว

news-cm14

ประชาชนพร้อมใจกัน

news-cm15

สว่างไสว

news-cm7

ชาวเชียงใหม่รักในหลวง

ขอบคุณที่มา http://www.chiangmainews.co.th
เรียบเรียงโดย YUDYMOVEE

Sponsored Link