Sponsored Link

ชื่อ : พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ภาคเหนือ
ที่อยู่ : ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
จุดสนใจ : มีเครื่องมือสื่อสารในอดีต และข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสาร คมนาคมในอดีต

Sponsored Link