Sponsored Link

มหกรรมเทศนาธรรมครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี จังหวัดเชียงใหม่ “มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 5 ตอน ความรักของพระพุทธเจ้า” พบกับพระนักเทศน์ระดับประเทศ อาทิ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี), พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต, พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอมกัลยาโณ) งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เข้าฟรีจร้า!!!! สามารถติดต่อรับบัตรเข้างานได้ตั้งแต่ วันนี้-วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 ณ.เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 งานมีวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. บริเวณเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สอบถามข้อมูลโทร 053-999-199,089-792-2332,081-421-4692

Sponsored Link

กำหนดการ
เวลา 08.00 น. เปิดประตูเข้างาน “มีเทศน์ มีทอล์ค 5”
09.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
09.30 น. ธรรมทอล์ค โดย พระสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะอำเภอ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่
10.30 น. ธรรมทอล์ค โดย พระครูสมุห์โอฬาร วชิรปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดมาตุการาม จ.เชียงใหม่
11.30 น. ธรรมทอล์ค โดย พระราชวิสุทธิมุนี วิ. (หลวงตาเยื้อน) เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์
12.30 น. ธรรมทอล์ค โดย พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
13.30 น. ธรรมทอล์ค โดย พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์ อริโย) เจ้าอาวาสวัดวังศาล จ.เพชรบูรณ์
15.00 น. ธรรมทอล์ค โดย พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์ท่าเตียน) กทม.
16.00 น. ธรรมทอล์ค โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอมกัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี
17.00 น. ธรรมทอล์ค โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
18.00 น. ธรรมทอล์ค โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง กทม.
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขอขอบคุณที่มา CentralPlaza Chiangmai Airport/fanpage

Sponsored Link