Sponsored Link

ชื่อ : ม่อนแจ่ม
ที่อยู่ : ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
จุดสนใจ : เป็นสถานที่ชมวิวที่มีอากาศเย็นตลอดปี สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของพื้นที่โครงการหลวงได้ อากาศสดชื่น เย็นสบาย
เบอร์โทร : 053 810 765 ต่อ 108, 081 806 3993


ขอขอบคุณที่มาของภาพโดย : Ah Jin Fong Focus

Sponsored Link