Sponsored Link

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาได้เกิดปรากฏการณ์ดาวพุธเคลื่อนผ่านดวงอาทิตย์ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำทีมไปเก็บภาพที่บริเวณพระมหาธาตุนภเมธนีดล อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

Sponsored Link

สำหรับปรากฏการณ์ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์เป็นปรากฏการณ์ที่ดาวพุธเคลื่อนที่ผ่านแนวเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ทำให้ดวงอาทิตย์ ดาวพุธ และโลก เรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกัน เมื่อสังเกตจากโลกจะเห็นดาวพุธปรากฏเป็นจุดกลมเล็กเคลื่อนที่ผ่านดวงอาทิตย์ นักดาราศาสตร์ใช้ปรากฏการณ์นี้ศึกษาระยะห่างระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ ครั้งต่อไปดาวพุธจะเคลื่อนที่ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แต่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ในประเทศไทย สำหรับประเทศไทยต้องรอไปอีก 16 ปี จึงจะได้ชมปรากฏการณ์ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์อีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2575

เป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามมาก แต่ประเทศไทยต้องรอไปอีก 16 ปี นะจ๊ะ กว่าจะได้เห็นปรากฏการณ์สวยๆแบบนี้อีก

ขอขอบคุณที่มา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)

Sponsored Link