Sponsored Link

ชื่อ : เมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์
ที่อยู่ : 192-193 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
จุดสนใจ : ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ใกล้กับถนนนิมมานเหมินท์
เบอร์โทร : 052 081 555
เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 11.00 – 21.00 น.

Sponsored Link