Sponsored Link

ชื่อ : คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์)
ที่อยู่ : เลขที่ 117 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
จุดสนใจ : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
เบอร์โทร : 053-277-855
เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน 9.00 – 17.30

Sponsored Link


ขอขอบคุณที่มาข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Sponsored Link