Sponsored Link

ชื่อ : แกะดำ คำเที่ยง
ที่อยู่ : ถนนป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50300 (บริเวณทางเข้าห้างเทสโก้ โลตัส สาขากาดคำเที่ยง)
จุดสนใจ : เป็นขายต้นไม้พันธ์เล็กๆ ราคาถูก สินค้าดี
เวลาเปิด-ปิด : 09.00 – 18.00 น.

Sponsored Link