Sponsored Link

ชื่อ : ตลาดวโรรส เชียงใหม่ (กาดหลวง)
ที่อยู่ : ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จุดสนใจ : ตลาดวโรรส เปิดขายกันตั้งแต่เช้าตรู่ เรื่อยไปจนกระทั่งดึกดื่นเที่ยงคืน เป็นตลาดใหญ่อันเก่าแก่ของเชียงใหม่ที่รวมรวบสินค้าต่างๆ ไว้มากมาย เช่น ของฝากจากเชียงใหม่ และอาหารการกินแบบพื้นเมือง
เบอร์โทร : 061 865 8958
เวลาเปิด-ปิด : ด้านในตลาด เปิดกันตั้งแต่ 4.00-19.00 น. ส่วนบริเวณรอบตลาด ด้านนอกตึก จะเปิดตั้งแต่ 7.00 -24.00 น.

Sponsored Link