Sponsored Link

ชื่อ : สะพานเหล็กเชียงใหม่
ที่อยู่ : ถนนลอยเคราะห์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
จุดสนใจ : บรรยากาศดี ถ่ายรูปสวย แนะนำให้ไปในช่วงกลางคืนเพราะอากาศเย็น
เวลาเปิด-ปิด : เส้นทางสัญจรสามารถแวะมาได้ตลาดเวลา

Sponsored Link